Web Banner

Aikikai Ireland Photo Gallery

 

Some photos from Aikikai Ireland course with Michele Quaranta Sensei in Athboy