Web Banner

Aikikai Ireland Photo Gallery

 

Some photos from Aikikai Ireland Ma Course 2017 with Fiordineve Cozzi Sensei and Trevor Pigott Sensei in Athboy.

w
w
w